Gezondheidscentrum Lokeren vzw
   

Vacatures


Vacature huisarts

Het Gezondheidscentrum Lokeren is een wijkgezondheidscentrum met een geëngageerd team van zes vaste huisartsen en een HAIO, vier verpleegkundigen, een diëtiste, een psychosociaal ondersteuner, vier administratieve medewerkers en een coördinator. Samen verzorgen we een groep van 2800 patiënten van diverse leeftijd, origine en sociale klasse.

We streven naar een kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg via een multidisciplinaire en laagdrempelige aanpak, waarbij er zowel preventief als curatief gewerkt wordt vanuit een EBM-visie. Hierbij is er wekelijks ruimte voor overleg onder de artsen, multidisciplinair overleg en teamoverleg. Naast onze administratieve ploeg werken we ook met vaste vrijwilligers (telefonie, afspraken).

Om de toegankelijkheid van de medische zorgen te bevorderen, wordt het forfaitair betalingssysteem gebruikt. Het centrum is onafhankelijk en staat open voor iedere levensovertuiging.

Wij zijn op zoek naar een huisarts.


Kerntaken

 • Je verleent samen met de collega-huisartsen en een huisarts in opleiding eerstelijnsgezondheidszorg zowel in het gezondheidscentrum als aan huis.
 • Je overlegt met de zorgcoördinator en de andere zorgverleners van het gezondheidscentrum zodat continuïteit gewaarborgd wordt.

Profiel

 • Je kan je vinden in de visie en missie van de wijkgezondheidscentra (www.vwgc.be).
 • Je bent erkend geaccrediteerd huisarts.
 • Je maakt graag deel uit van een groep zorgverstrekkers, je bent een teamplayer.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je beschikt over een eigen wagen.
 • Je bent vertrouwd met de courante softwarepakketten en internettoepassingen.
 • Je bent flexibel zowel naar taakinhoud als naar werkschema toe.
 • Je werkt autonoom maar met oog voor de globale teamwerking van het gezondheidscentrum.

Aanbod

 • Een bediendencontract van bepaalde of onbepaalde duur.
 • Tewerkstellingsvolume: bespreekbaar
 • Het centrum is van maandag t.e.m. vrijdag open van 8 tot 19 uur. De permanentie wordt in onderling overleg opgenomen door het team.
 • Startdatum: in overleg
 • Verloning volgens paritair comité 330, barema klasse 20
 • Wachtdiensten voor de huisartsenkring zijn eigen inkomsten (zelfstandig bijberoep)
 • Wettelijk aantal vakantiedagen + extralegale vakantiedagen (minimum drie dagen bij start tot maximum 5 dagen)
 • Woon-werkverkeer vergoeding
 • Vergoeding van dienstverplaatsingen met eigen wagen
 • Wettelijk vakantiegeld
 • Maaltijdcheques: 6 euro per gewerkte dag
 • Eindejaarspremie
 • Attractiviteitspremie
 • Groepsverzekering
 • Wij staan in voor verzekeringen (beroepsaansprakelijkheid en omnium dienstverplaatsingen).
 • Wij staan in voor lidmaatschapsbijdragen (Orde van geneesheren, artsenvereniging).
 • Plaats van tewerkstelling: Lokeren, Patershof 33
 • Je komt terecht in een centrum met een uitgebouwde werking.

Solliciteren

Geïnteresseerde kandidaten kunnen contact opnemen met:

 • dr. Piet Van De Sype, huisarts-zorgcoördinator: piet.vandesype@gclokeren.be of 09 348 66 62
 • dhr. Brecht Deroose, algemeen coördinator: brecht.deroose@gclokeren.be of 09 348 66 62

 

11.04.2022